СР SR EN
nezasticeni-svedok img
Плакат: Ана Вујовић

Плакат: Ана Вујовић

Незаштићени сведок бр. 1: Афродизијак (2019)
стална поставка Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара

Први Незаштићени сведок интерполиран је у просторима сталне поставке Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара (MAU). Афродизијак као поднаслов везан је за истоимени револуционарни албум Феле Кутија и почетке афробита. Цео концепт поставке може се тумачити на музичкој разини (поред поменутог Кутија, ту је и песма Public Witness Program бенда Фугази са албума из 1993. године) политичко-уметничких визија поменутих актера, али и у оквиру феномена институционалне критике која прераста у институционални шик.

Изложба је реализована као визибилни дијалошки процес и интеракција дела савремене уметности са специфичностима сталне поставке МАУ. Интервенција осам београдских уметника на сталној поставци МАУ отвара специфичне просторе међустања у којима се преиспитују позиције посматрања слике другог/другости: афричког континента кроз идеограме сафарија, сиромаштва, секс туризма, традиционалних религиозних обреда; музеја као места вишеструкости; мапе света као несталног геополитичког конструкта; односа СФРЈ и афричких земаља у оквиру Покрета несврстаних, итд.
Креативном интервенцијом уметници стварају пролаз између чина репрезентације (сталне поставке МАУ, историје музеја и његовог постојања у савременом тренутку и заједнице у којој он функционише) и реинтерпретације (уметничке акције као рефлексије, идентификације, реконтекстуализације, мимикрије) доводећи нас до новог читања кроз нове односе и симболичне међупросторе сталне поставке.

Кустоскиње: Јелена Спаић (ФЛУ) и Ана Кнежевић(МАУ).
Стручни консултант: проф. др. Милан Попадић (ЦМиХ)

Каталог изложбе: Изложбени каталози МАУ