СР SR EN
 Ивана Ивковић – HEAVEN #14, штампа на тканини, 330x600 цм, фото: Иван Зупанц

Ивана Ивковић – HEAVEN #14, штампа на тканини, 330x600 цм, фото: Иван Зупанц

Рад заводи комодификацијом задовољства и његовом инстант иконографијом (палма, пустиња, небо), толико познатој у свеопштој конзумеристичкој култури. Ово обећање раја лишено сваке тајне везано је за all inclusive дестинације, брза решења, тренутна задовољења и лажна обећања љубави са упадљивом жељом да буду истинита. Ивана Ивковић генеричким приказом апотеозе завођења доводи у исту раван конструисане просторе завођења: музеја и Африке као другог/другости. Кроз њен портал жеља, надања и очекивања овог пута можемо неометано проћи уколико померимо завесу.


\ Саша Ткаченко – I don't fear nothing unless it's broke, ручно гравирано стакло, 4 x 70 цм,
    фото: Иван Зупанц. Рад је и даље изложен у МАУ.

Саша Ткаченко – I don't fear nothing unless it's broke, ручно гравирано стакло, 4 x 70 цм, фото: Иван Зупанц. Рад је и даље изложен у МАУ.

Рад Саше Ткаченка потиче из вокабулара вакуума и прецизно се позиционира између сећања која градимо на забораву. Изгребане/избрушене речи на споју језика и вида намерно су неприметне. Аутор урезује рад у архитектуру МАУ (на стаклу у ходнику) евоцирајући witness marks– сведоке протока времена, евентуалних репарација, и чињеницу да музеј можемо читати и као раскошну инвентуру сваковрсних пукотина. Редуктивним уметничким чином, позицијом и натписом, Ткаченко доследно наставља своју уметничку праксу и изнова отвара теме темпоралности и атемпоралности, видљивости и изостављености репрезентативних, симболичких и идеолошких значења музеја.


 Саша Ткаченко – Екстремно сиромаштво (застава), штампа на тканини (200 x 125) и део
    ловачке колекције Здравка печара у припреми за изложбу <i>Култура лова – донсо у традицији Бамана</i> Милице
    Јосимов.
    фото: Иван Зупанц

Саша Ткаченко – Екстремно сиромаштво (застава), штампа на тканини (200 x 125) и део ловачке колекције Здравка печара у припреми за изложбу Култура лова – донсо у традицији Бамана Милице Јосимов. фото: Иван Зупанц

Односима споља-унутра и доступно-недоступно Ткаченко се бави и у другом делу интервенције, постављеном на архитектонски једнако сензитивном месту, а то је унутрашњост куполе МАУ. Излажући у њој – невидљиву и недоступну – заставу, обликовану ротацијом графикона на ком је приказана статистика светске популације која живи у крајњем сиромаштву, уметник упућује на индиферентност савременог човека. Са друге стране, изложена у простору насталом након вишегодишњег занемаривања фрагилности и рањивости зграде МАУ, ова се интервенција на значењском нивоу придружује ефемерном запису на стаклу сведочећи о „природи” бриге и страха за институције културе у нашој земљи.


 Ивана Ивковић – HEAVEN #14: Unprotected Collector, перформанс на отварању изложбе; перформер: Жељко
    Максимовић, фото: Иван Зупанц
 Ивана Ивковић – HEAVEN #14: Unprotected Collector, перформанс на отварању изложбе; перформер: Жељко
    Максимовић, фото: Иван Зупанц
 Ивана Ивковић – HEAVEN #14: Unprotected Collector, перформанс на отварању изложбе; перформер: Жељко
    Максимовић, фото: Иван Зупанц

Ивана Ивковић – HEAVEN #14: Unprotected Collector, перформанс на отварању изложбе; перформер: Жељко Максимовић, фото: Иван Зупанц

Поигравање музејским простором као уједно кућним и театралним уметница је додатно нагласила перформансом HEAVEN #14: Unprotected Collector током отварања изложбе, у коме је перформер, игнорантски шетајући кроз МАУ као кроз свој дом, алудирао на историјску шетњу Европљана кроз афрички континент. Милица Јосимов – Сликај се, импала од непечене глине, архивска фотографија Здравка
    Печара, пиктограм, лупа, 130x232 цм, фото: Влада Поповић

Милица Јосимов – Сликај се, импала од непечене глине, архивска фотографија Здравка Печара, пиктограм, лупа, 130x232 цм, фото: Влада Поповић

Сликај се – инсталација Милице Јосимов – кроз критику тријумфалног лова разматра селфи поетику некад и сад, као и све учесталије музејске праксе покушаја комерцијализације типа Сликај се и освоји. Милица креира комплексно место злочина – траком на поду заокружује глинену скулптуру рањене импале која се, упркос достојанственом држању, троши, круни и пуца. Рана на врату је сугерисана црвеном мрљом и концем, који нас попут Аријаднине нити овог пута не извлачи, већ увлачи у лавиринт значења, водећи нас ка постаменту са лупом и црно-белом фотографијом Здравка Печара.


Милица Ракић – НEсврстана, музејски мобилијар, сандуци за транспорт и архивски материал,
    видео (камера: Веда Загорац, монтажа: Ирена Паровић, звук: Лудмила Фрајт, превод: Шејма Фере, трајање:
    7’17’’), димензије променљиве, фото: Влада Поповић

Милица Ракић – НEсврстана, музејски мобилијар, сандуци за транспорт и архивски материал, видео (камера: Веда Загорац, монтажа: Ирена Паровић, звук: Лудмила Фрајт, превод: Шејма Фере, трајање: 7’17’’), димензије променљиве, фото: Влада Поповић

Филм Милице Ракић под називом Несврстана представљен је у помало замраченом делу сталне поставке МАУ, у коме, дејством рада уметнице, музејски простор губи своје институционално светло. У ненаративном, музички овисном филму, уметница преплиће приватне и јавне биографије Здравка Печара и Веде Загорац, баштинећи запажања о МАУ вернакулару у коме се распакивањем архиве Печаревих наишло на детаљан пресек живота двоје људи. Употребом фрагмената љубавног говора Драгана Николића и Милене Дравић за писање преко архивске грађе, Ракић упућује на феномене сећања и заборављања у оквиру бинарног пара мушко-женско.


 Синиша Илић – О оруђу и оружју, музејски мобилијар, објекти из колекције МАУ, Оскар
    Давичо – Црно на бело, укоричени бројеви часописа Пролетер и видео (камера, монтажа и звук: Јелена Максимовић,
    перформер: Душан Барбарић, трајање: 4’41’’), димензије променљиве, фото: Иван Зупанц

Синиша Илић – О оруђу и оружју, музејски мобилијар, објекти из колекције МАУ, Оскар Давичо – Црно на бело, укоричени бројеви часописа Пролетер и видео (камера, монтажа и звук: Јелена Максимовић, перформер: Душан Барбарић, трајање: 4’41’’), димензије променљиве, фото: Иван Зупанц

Креирање флуидне, site-specific инсталације у коју је смештен и видео рад О оруђу и оружју, Синиша Илић интерполацијом коришћених музејских постамената означава сталну поставку МАУ као временску капсулу. У њој је Илићева инсталација неочекивано исклизнуће из статичности и храмовне извесности музејског дискурса, којим се дефетишизује његова аура и вера у дуговечност. Отргнути, отуђени од своје функције, стари постаменти у Илићевој апстрактној скулптури, иако беспредметни, елоквентни су и бременити временом. Поставком у поставци уметник удваја и истиче временитост амблематике МАУ додајући пролазно пролазном, тј. наглашавајући ограничени животни век историјског музејског дискурса.


 Ана Вујовић – Непознати афрички уметник, картон и emergency blanket, 87x54 цм, култна фигура, Бамбара, и
    неон, 96 x 25 цм, две догонске маске, сензор, ардуино, звучници, димензије променљиве, фото: Иван Зупанц
 Ана Вујовић – Непознати афрички уметник, картон и emergency blanket, 87x54 цм, култна фигура, Бамбара, и
    неон, 96 x 25 цм, две догонске маске, сензор, ардуино, звучници, димензије променљиве, фото: Иван Зупанц
 Ана Вујовић – Непознати афрички уметник, картон и emergency blanket, 87x54 цм, култна фигура, Бамбара, и
    неон, 96 x 25 цм, две догонске маске, сензор, ардуино, звучници, димензије променљиве, фото: Иван Зупанц

Ана Вујовић – Непознати афрички уметник, картон и emergency blanket, 87x54 цм, култна фигура, Бамбара, и неон, 96 x 25 цм, две догонске маске, сензор, ардуино, звучници, димензије променљиве, фото: Иван Зупанц

Непознати афрички уметник Ане Вујовић преиспитује учестале потврде аутентичности дела тако што изопштава његовог ствараоца поставком 3 интрудера. Ово су и најдиректније интервенције на самим музејским предметима, које истовремено сугеришу недостатак не само идентитета аутора, већ и других неизбежних концепата одсутности карактеристичних за музеје овог типа. „Интрудер 1” је нескривени сензор, који активира различите звукове који подсећају на тражење неке локалне афричке радио станице. Звук брани посетиоцима да се приближе скулптурама ван витрина, да их додирују и скидају им накит, шкољке, каменчиће – што се понекад дешава. „Интрудер 2” је обложен златном заштитном фолијом (emergency blanket) и додатно ушушкан између 2 фигуре. Наглашавање safe позиције музејског предмета лако се ишчитава и из 3. сегмента – скулптуре обавијене плавим неоном. Непознати афрички уметник, тако троструко нападнут заштитом, симулира процесе институционалне бриге о предметима, али и њен антипод, истовремено евоцирајући и музејску сигнализацију забрана (не прилази, не додируј, музејски конопац…).


 Ана Адамовић – ФТ000, двоканални видео, трајање: 3’43’’, 120 x 136 цм, фото: Иван Зупанц

Ана Адамовић – ФТ000, двоканални видео, трајање: 3’43’’, 120 x 136 цм, фото: Иван Зупанц

Идејно сродан Тематском парку Ане Адамовић, рад у туристичком искуству оснивача МАУ препознаје фантазме белог путника и вишеструко освајање другости у афричком пејзажу, истичући, према речима уметнице, укорењеност такве врсте туристичког сакупљања Африке. У дијалогу са музејском архивом, рад понавља форму назива из документације, чији део постаје број нула као сегмент који недостаје – у документацијском попису дословно, на сталној поставци метафорично. Запажајући вешту употребу филмске камере у рукама Здравка и Веде као туриста, Адамовић поменуту слику Африке представља у наменски дизајнираним амблематичним постаменатима сталне поставке МАУ. Смештена између редова – између сакупљених предмета, покретна слика посматрана у две равни и кроз тесне 8мм прорезе истовремено је уловљена и музеализована. Премештањем слике из архивског, приватног оквира у онај музејски, Адамовић полемише са сталном поставком МАУ и провоцира мисао о колекционарској активности као лову на предмете.


 Ана Адамовић – ФТ000, двоканални видео, трајање: 3’43’’, 120 x 136 цм, фото: Иван Зупанц

Ирена Келечевић – Пролаз, подна графика, 700 x 100 цм, фото: Влада Поповић

Подна графика под називом Пролаз поиграва се формом и функцијом филафани тканина Сенуфо народа. На формалном нивоу, Келечевић дисторзира дисциплину у изразу присутну у визуелном решењу поменутих тканина и гомила животињске и људске фигуре на „музеализовану” зелено-плаву подлогу. На употребном нивоу, Келечевић указује на вишеструки трансфер функције предмета који је од „аутентичне” тканине за иницијације, погребне свечаности и ловачке амулет-одеће постао туристички предмет, хибрид из града Корхого коришћен и за украшавање зидова великих хотелских здања. Сажимајући историју наслеђа овог предмета у један рад-интервенцију, Келечевић ствара савремени употребни предмет, данас типичан за тржне центре и биоскопске комплексе, и тиме отвара пролаз ка промишљању о „аутентичности” тзв. афричког предмета и његовој музејској аури.